Pomůcky

Karty determinačně obtížných nebo jinak zajímavých taxonů:

Karty druhů


Praktické pomůcky k určování:

Kúr P. & Ducháček M. (2016): Rod kuřinka (Spergularia) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 5: 47–54. – www odkaz

Hroneš M. (2015): Okruh kamejky rolní (Buglossoides arvensis agg.) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4: 39–42. – www odkaz

Hlisnikovský D. (2014): Hledíček pobřežní (Microrrhinum litorale) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 61–63. – www odkaz

Kocián P. (2013): Praktické poznámky k určení: kakost nachový (Geranium purpureum). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 2: 54–55. – www odkaz


Checklisty, Červené seznamy cévnatých rostlin, katalogy zavlečených rostlin (republikové a regionální):

Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic [Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky (2012)]. – Preslia 84: 647–811.

Grulich V. (2012): Red list of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition [Červený seznam cévnatých rostlin České republiky: třetí vydání]. – Preslia 84: 631–645.

Procházka F. (ed.) (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda 18: 1–166.

Sedláčková M. & Plášek V. (eds) (2005): Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 97–120.

Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255.

Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. – Preslia 74: 97–186.


Informační materiály k floristickým kurzům, které proběhly na území působnosti pobočky:

Dančák M., Lustyk P., Pavelka J., Popelářová M., Tkačíková J., Vašut R. J. & Wolfová J. (2008): Floristický kurz České botanické společnosti, Vsetín 2008 – Informační materiál pro účastníky. – Česká botanická společnost, Praha.

Sedláčková M. (1999): Informační materiály pro účastníky floristického kurzu České botanické společnosti v Novém Jičíně 4.-10. července 1999. – Floristická sekce České botanické společnosti, Praha.

 


Excerpované zdroje v ND MSP ČBS:

seznam excerpovaných zdrojů

 

TOPlist