Manuál

1. ZADÁNÍ NOVÉ LOKALITY
2. ZADÁVÁNÍ NÁLEZŮ

1. ZADÁNÍ NOVÉ LOKALITY

Před zadáním nové lokality musíme mít na paměti, že musíme mít obecně zadané Zdroj a Nálezce, protože tyto hodnoty jsou požadovány při zápisu nálezu a vybírají se z připraveného seznamu. Zdroj a Nálezce založíme pouze jednou v hlavním menu a pak již jen vybíráme z nastavených hodnot. VŽDY ZKONTROLUJEME, zda již není Zdroj a Nálezce zadán, pakliže ano, nezadáváme je vícekrát!! Bude totiž již připravený v seznamech!

Novou lokalitu zadáme v menu Lokality - Nová. Po kliknutí na Nová se zobrazí formulář nové lokality:

Zadáme Zeměpisné souřadnice. Můžeme zadat souřadnice ručně ve stanoveném formátu (např. 49:35:53.1 - tj. mezi čísly používáme dvojtečku /:/ a tečku /./ jak je ve vzoru!!), nebo lépe pomocí mapového pokladu, na který se dostaneme přes tlačítko , kdy se zobrazí mapa ČR na mapovém podkladu mapy.cz:

Mapu si přiblížíme a klikneme do mapy a tím vybereme polohu. Můžeme přepínat mezi mapou obecnou-ortofoto-turistickou. Tlačítkem "Uložit" polohu přeneseme do formuláře Nová lokalita.

Ve formuláři Nová lokalita se automaticky vyplní Nadmořská výška, Pole síťového mapování, Fytochorion a nejbližší Pojmenované místo. Tato data můžeme zkontrolovat případně opravit.

Povinně musíme dále ručně vyplnit Přesnost souřadnic a Lokalitu.

Povinné údaje jsou označeny červeným orámováním.

POZOR!! Při excerpci dat, kdy nejsou známy přesné souřadnice a/nebo nadmořská výška lokality, se uvede do políčka "Poznámka" tento text: GPS a n.v. odečteny odhadem při excerpci do dtb.Novou lokalitu uložíme tlačítkem "Uložit a nálezy".

Tím se přesuneme na kartu Nálezy na lokalitě a můžeme začít vyplňovat nálezy.

 

 

2. ZADÁVÁNÍ NÁLEZŮ

Nový nález zadáme v kartě Nálezy na lokalitě. Zde vyplníme povinně (opět povinná data k vyplnění jsou označena červeným orámováním) Taxon, Nálezce, Datum, Zdroj, Projekt a Status nálezu. Ostatní informace nejsou povinné (nicméně jsou doporučené k vyplnění, pakliže je nálezce zná či chce uvést).

Nejprve vybereme se seznamu Taxon. To provedeme tak, že stačí napsat první písmena taxonu. Např. pro Veronica persica, napíšeme ver per a našeptávač zobrazí ze seznamu druhy, které přicházejí v úvahu, v tomto případě Veronica persica a Veronica peregrina. Ze seznamu pak vybereme Veronica persica.

Dalším povinným políčkem je Nálezce. Vybereme jej zadáním prvních písmen příjmení a našeptávač zobrazí ze seznamu nálezce, kteří přicházejí v úvahu. Ze seznamu pak vybereme požadovaného nálezce.

Dalším povinným políčkem je Datum. Zadáme datum buď ručně nebo z kalendáře. V případě, že zadáváme jen datum dne vyplníme první políčko (červeně orámované), v případě, že chceme uvést datum od-do vyplníme i políčko "Datum do".

Dalším povinným políčkem je Zdroj. To provedeme tak, že stačí napsat první písmena Zdroje. Např. pro Kocián P. (2015): Terénní zápisky 2015, napíšeme ter 2015 a našeptávač zobrazí ze seznamu zdroje, které přicházejí v úvahu. Ze seznamu pak vybereme náš zdroj.

Dalším povinným políčkem je Projekt. To provedeme tak, že stačí napsat první písmena Projektu. V našem případě se jedná o projekt Nálezová databáze MSP (má zkratku ND MSP ČBS), napíšeme nd a našeptávač zobrazí ze seznamu projekty, které přicházejí v úvahu. Ze seznamu pak vybereme náš zdroj - ND MSP ČBS.

Dalším povinným políčkem je Status nálezu. Ten je automaticky vyplněn výběrem "Není známo". Pakliže chceme status nálezu upřesnit můžeme vybrat z menu: Nový - Ověřený.

Můžeme samozřejmě vyplnit i nepovinná políčka: Kvalifikátor určení, Originální jméno, Početnost, Určil, Revidoval, Biotop, Poznámka, Herbář. Tato políčka jsou nepovinná a nemusí se vyplňovat, slouží k podrobnějšímu záznamu informací k nálezu - záleží vždy na Zapisovateli, zda chce podrobnosti zaznamenat.

 

TOPlist