Vítejte!

Nacházíte se na stránce Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS (ND MSP ČBS).

Nálezová databáze je důležitým nástrojem pro znalost druhového rozšíření na daném území a má za cíl napomoci floristickému probádání území a zároveň sjednotit nyní roztříštěné exkurzní zápisky, soukromé databáze či literární zdroje zaměřené na území Severomoravského kraje.

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS obsahuje údaje o výskytu cévnatých rostlin, tj. kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin, primárně z území Severomoravského kraje, ale také z ostatních oblastí České republiky.

Podpora floristického zkoumání je jedním z cílů Moravskoslezské pobočky ČBS a ND MSP ČBS chce být jedním z nástrojů k jeho naplnění.

 

O Nálezové databázi

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS obsahuje údaje o výskytu cévnatých rostlin, tj. kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin, primárně z území Severomoravského kraje, ale také z ostatních oblastí České republiky.

Do Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS se zapisují nálezová data především z těchto zdrojů: (a) terénní zápisky jednotlivých nálezců, (b) nálezy publikované v regionální literatuře, (c) nálezy obsažené v manuskriptech nálezců.

Taxonomické pojetí a nomenklatura rostlin v Nálezové databázi Moravskoslezské pobočky ČBS se řídí Klíčem ke květeně České republiky (Kubát et al. 2002).

Lokalizace nálezů v Nálezové databázi Moravskoslezské pobočky ČBS je založena na souřadnicovém systému GPS (WGS-84) a lokality jsou zařazeny do polí mapovací sítě středoevropského síťového mapování (Slavík 1971).

 

Kontakt

Připomínky, náměty nebo dotazy k ND MSP ČBS můžete zasílat na nalezovkagmail.com.

 

Spolupráce

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS je prozatím v beta (testovacím) provozu, tj. do databáze mohou v současné době přispívat pouze vybraní členové Moravskoslezské pobočky ČBS (Zapisovatelé) a není tedy určena pro širokou ani odbornou veřejnost.

 

O vzniku databáze

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS pracuje na webové aplikaci Vratička vytvořené V. Hansem, která navazuje na Nálezovou databázi JČP ČBS (blíže zde). Webová aplikace Vratička má za cíl vytvořit platformu pro zápis botanických dat pro potřeby jednotlivých poboček ČBS. V současné době je v provozu verze Vratičky (verze 2018-05-16/2.15), která je používaná právě Nálezovovou databází Moravskoslezské pobočky ČBS. Vývoj Vratičky bude dále pokračovat.

 

TOPlist

 

TOPlist